Se inspelat material från coachande ledarskaps utbildningar och NLP-coachning.

Videos

Välkommen till Coach2coach

Magnus Kull hälsar välkommen till Coach2coach utbildningar.

Coachande ledarskap

Se video om coachande ledarskap och NÖHRA-modellen.
Lyssna på coachingens första nyckel, coachande ledarskap.
Coachingens andra nyckel, introduktionsfilm för coachande ledarskap.
Tredje delen av introduktionsvideon för coachande ledarskap.
Fjärde introduktionsfilmen för coachande ledarskap.
Femte videon i introduktionen för coachande ledarskap.
Video som introducerar coachande ledarskap.
Film som beskriver hur du bör formulera dig enligt våra kurser i coachande ledarskap.