Litteraturtips

NÖHRA Coachande ledarskap i världsklass, Kjell Enhager och Magnus Kull. Boken ger en mer fördjupad genomgång av NÖHRA modellen och hur man kan jobba med den.

En introduktion till NLP, Joseph O´Connor och John Seymour. Bra introduktionsbok till Neurolingvistisk programmering.

Tänk låsningar och lösningar, Kjell Enhager. Innehåller många konkreta tips och verktyg i hur du kan coacha dig själv och andra. Inspirerande berättelser och illustrationer av Kjell.

How coaching works, Joseph O’Connor och Andrea Lages. Bra genomgång av coachingens historik. Visar på olika grenar av coaching. Inga direkta verktyg.

De 7 goda vanorna, Stephen Covey. Ger att bra ramverk för coaching genom de 7 vanorna. En av vår tids storsäljare för individuell effektivitet.

Coaching – vad, varför, hur, Susann Gjerde. En god akademisk ansats som sätter in coaching i olika sammanhang och jämför coaching med andra liknande områden.

Nya coaching för bättre resultat, John Whitmore. Bygger på GROW, en coachingmodell. Innehåller många bra exempel.

Co-active coaching, Whitworth m.fl. Fokuserar mycket på de kommunikativa kunskaperna. Innehåller en del bra verktyg.

Humanistiskt ledarskap, John Steinberg. Praktisk handbok som fått utmärkelsen årets HR-bok.

Din gränslösa styrka, Anthony Robbins. Introduktion till NLP som innehåller många olika användbara verktyg för att må bra och fungera bättre.