Vi erbjuder inspelade webbinarier i ledarskap med Magnus Kull.

NLP Trainers training

Bli en utbildare eller ledare i världsklass

Ikon för steg 3 bland våra utbildningar i ledarskap och personlig utveckling.

Hur utvecklar du din förmåga att få andra att verkligen utvecklas genom utbildning, så att de inte bara lär sig en färdighet utan även växer som människor? Hur får du grupper och organisationer att faktiskt integrera det de lär sig istället för att bara skapa ett lyft för stunden?

Coach2coach erbjuder återigen en internationellt erkänd NLP Trainers Training, främst på svenska med möjlighet att bli certifierad NLP Trainer och själv lära ut NLP och ge NLP-utbildningar. Du får möjlighet en att under 12 eller 20 dagar vässa din förmåga att presentera information och ge budskap som når fram.

Bakom coach2coach:s Trainers Training står INLPTA (International NLP Trainers Association) som är den mest spridda tränarorganisationen i världen med utbildningar på fem kontinenter. INLPTA:s tränarutbildningar sträcker sig mer än 30 år tillbaka i tiden och har satt standarden för tränarutbildningar i NLP. De ger också en garanti för att du kommer att uppleva en av de bästa utbildningarna marknaden har att erbjuda samt att du själv har möjlighet att bli en NLP Trainer som certifierar via INLPTA.

Vad lär du dig?
Vi har tagit det mesta från det bästa från flera olika områden som stöttar effektfullt lärande och satt ihop till det som vi hoppas ska bli den bästa NLP Trainers Training som finns på marknaden. Vi kommer fokusera på områden som:
Presentationsteknik utifrån NLP och aktuell hjärnforskning.
Moderna metoder för utbildning som passar framtidens organisationer.
Hur du driver lärande och utveckling i grupper.
Integrering av e-learning för bättre lärande.
Fördjupad kunskap och färdigheter av NLP:s verktyg och modeller.
Hur man lär ut NLP och genomför NLP-utbildningar.

Utbildningen erbjuds i två alternativ:

Alternativ 1
Alternativ 1 är 12 dagar lång och riktar sig till dig som vill stärka din kompetens som utbildare, föreläsare, konsult och teamledare. Utbildningen är öppen för dig som minst har en NLP Practitioner-utbildning eller motsvarande och består av modul 1–4. Detta alternativ ger ett intyg (inget NLP Trainer-certifikat.)

Alternativ 2
Alternativ 2 är 20 dagar lång och inkluderar förutom de tolv första dagarna även åtta dagars ytterligare fördjupning och certifiering. Alternativ två är för dig som vill bli en certifierad NLP Trainer och också få möjlighet att själv erbjuda NLP-utbildningar i formaten NLP Diploma, NLP Practitioner och NLP Master Practitioner. Detta alternativ består av modul 1–7 och är öppen för alla som gått en INLPTA NLP Master Pracititioner.

Utbildningen kommer att kräva förberedande arbete mellan modulerna.

Innehåll (så här såg den senaste NLP Trainer-utbildningen ut med startdatum 2020)

Modul 1: Presentationsteknik utifrån NLP
När du jobbar med en grupp kommer du att presentera information. Hur säkerställer du att informationen går in och inte bara skickas ut? Utveckla ditt sätt att presentera samtidigt som du lär dig en struktur för hur du lägger upp din presentation. Lär dig samtidigt knepen för att känna dig trygg när du pratar inför en grupp, hur du fångar en publik och hur du anpassar presentationen efter åhörarna. Du kommer bland annat lära dig:
Presentera dina idéer tydligt och enkelt.
Hemligheten bakom att fånga och hålla ett publikintresse.
Hur man skapar karisma från scen.
Använda röst, kropp, tempo och rytm.
Hur du får en grupp i bra tillstånd.
Installera strategier från scen.

Modul 2: Konsten att utbilda
Att utbilda handlar mycket om att underlätta lärande. Samtidigt behöver man ibland bryta hindrande föreställningar och utveckla ett nytt sätt att tänka; ett nytt mindset. Lär dig hur du med hjälp av den senaste hjärnforskningen kombinerat med NLP ́s kraftfulla tekniker skapar ett långsiktigt lärande. Du kommer bland annat lära dig om:
Hur du utbildar genom 4-MAT, de fyra olika inlärningsstilarna.
Hur man designar en utbildning.
Generativt lärande.
Hur du utvecklar din utbildarstil.
Modellen för Koncept, Principer, Processer och Procedurer.

Modul 3: Facilitering – det moderna sättet att lära sig
I den moderna organisationen förstår man att det traditionella sättet att utbilda inte ger någon större långsiktig effekt. Lär dig istället nya moderna utbildnings-och grupphanteringsmetoder som involverar personer i sitt eget lärande, som skapar engagemang och är mer generativt. Vi kommer också fortsätta träna på det du lärt dig från de två första modulerna. Du kommer bland annat lära dig om:
Open Space, Sociocracy 3.0 och andra moderna lärmetoder.
MasterMinding – hur man nyttjar gruppens potential.
Att facilitera olika typer av processer i organisationer.
Fortsätta träning av NLP:s verktyg för att driva utbildning.

Modul 4: E-learning för bättre lärande samt integration
Eftersom den digitala världen är en stor del av vår vardag behöver vi också integrera den i vår utbildningsprocess. Du får ta del av digitala verktyg för att stärka din presentation. Lär dig också mer om hur du själv skapar ett eget e-learning innehåll. Under denna modul kommer vi också att integrera innehållet från de tre tidigare modulerna. Du kommer bland annat lära dig:
Hur du kan använda dig av digitala lärplattformar.
Effektiva sätt att integrera lärande i vardagen.
Hur man mäter utbildningseffekt.
Hur du ska fortsätta utvecklas som presentatör och utbildare.
Integration av de fyra första modulerna.

Modulerna 5–7 är endast för de som avser att certifiera sig som INLPTA NLP Trainer.

Modul 5: Fördjupa dina NLP-kunskaper
Här får du chansen att gå på djupet och skapa en ny nivå av förståelse för Neuro Lingvistisk Programmering. Under två dagar fördjupar vi oss i olika delar av NLP:s rika värld. Du kommer bland annat att få:
En djupare förståelse för NLP och en översikt av NLP:s modeller och verktyg.
Repetera och ytterligare fördjupa NLP Practitioner och NLP Master Practitioner innehåll.

Modul 6: Hur du leder en NLP-utbildning
Vad är speciellt med att lära ut NLP? När du utbildar i NLP behöver du själv vara en rollmodell och använda dig av NLP i dina presentationer. Du behöver också kunna genomföra demonstrationer av olika NLP-färdigheter samt leda övningar. Du kommer bland annat lära dig:
Hur du ger tydliga instruktioner och leder övningar.
Hur du skapar övningar som stöttar lärande.
Att introducera och genomföra demonstrationer av NLP-tekniker.
Hantera olika typer av frågor och olika människor i en grupp.

Modul 7: Trainer-certifiering
Här får du chansen och få högkvalitativ återkoppling på vad du gör bra och hur du kan förbättras som utbildare. Tidigare deltagare har sagt att denna del kanske var den som skapade mest lärande – när de verkligen fick testa sina färdigheter i en trygg och utvecklande miljö. Vi avslutar med fortsatt träning och integrering. Denna modul leds av Bert Feustel och Magnus Kull. Du kommer bland annat få med dig:
Hur man utvärderar och ger feedback till kursdeltagare.
Input på dina egna styrkor och förbättringsområden som utbildare.
Hur du lär ut en NLP Practitioner och en NLP Master Practitioner samt vilket innehåll som krävs.
Olika tillvägagångssätt för att avsluta en utbildning.

Utbildare
Magnus Kull: Vi vågar påstå att denna INLPTA NLP Trainer utbildning kommer att ledas av Sveriges mest erfarna NLP-utbildare. Magnus är en av få europeiska INLPTA Master Trainers och har också en bakgrund som doktorand i pedagogik. Han har varit delaktig och hållit i cirka 35NLP Practitioners och 15 Master Practitioners samt utbildat flest NLP utbildare i Sverige. Han är själv utbildats av stora namn inom NLP såsom Robert Dilts, Richard Bandler, John Grinder, Anthony Robbins, Judith De Lozier, Shelle Rose Charvet m.fl. Magnus kommer stöttas av spännande experter på olika områden. Bland annat:

Klas Hallberg: Klas blev nyligen rankad av Speaker Rating som en av världens bästa 10 talare tillsammans med namn som Michelle Obama, Tony Robbins och Eddie Izzard. Klas kommer dela med sig av sina 20 års erfarenhet som professionell föreläsare.

Bert Feustel: Under den avslutande certifieringen (modul 7) kommer du möta Bert som är en av INLPTA:s grundare och en av förgrundsfigurerna i tysk NLP med mycket gedigen NLP-kunskap. Bert kommer att utbilda på engelska.

Se hemsidan för alla aktuella utbildare då vi fyller på denna lista.

INLPTA-certifiering
Som deltagare på 20 dagars programmet har du möjlighet att certifiera dig som INLPTA NLP Trainer. För att bli godkänd krävs deltagande under kursen samt godkännande av kunskaper och färdigheter inom NLP, presentationsteknik och NLP-utbildning utifrån den standard som INLPTA kräver. Att delta på utbildningen leder inte automatiskt till att du får ett certifikat.

Datum
Vår nästa INLPTA NLP Trainers Training är ännu inte planlagd men kontakta oss gärna vid intresse.

Intresseanmälan