NLP certifiering

NÖHRA Fun

SFM – Framtidens entreprenörskap

Agilt arbetssätt

Metoder

Vi på coach2coach har utbildat i NLP sedan 1996 i syfte att hjälpa individer och företag att må och fungera bättre där våra metoder blir ett medel. Metoden NLP- Neuro Lingvistisk Programmering har hela tiden varit basen i vårt utbildningsutbud.

Under åren har vi utöver NLP utvecklat egna metoder och också kompletterat med andras i syfte att hjälpa andra prestera och må ännu bättre. Utgångspunkten för våra metodval är att:

  1. De ska erbjuda direkt applicerbarhet för våra deltagare i deras vardag som ledare eller konsulter.
  2. De fångar upp aktuella strömningar inom business och ledarskap.

Här kan du läsa om de metoder vi utgår ifrån: