Pedagogik

För oss på coach2coach är det viktigt att din utbildning inte bara blir ett lyft för stunden utan att den verkligen skapar resultat i ditt liv. Därför jobbar vi med korta teoripass och mycket praktiska övningar så att dina kunskaper verkligen sätter sig. Vi använder 4MAT systemet som grund i det vi lär ut, en vetenskaplig metod som ökar sannolikheten att kunskaperna sätter sig.

 

Vi tror också att utbildningsmiljön är avgörande för att du som deltagare ska hänge dig full ut till din egen utveckling., Att du känner dig trygg, att du får stöd och att du verkligen vågar jobba med alla områden som du behöver för att växa som människa.

 

Vi tror också stenhårt på en kombination av din personliga, professionella och affärsmässiga utveckling. Där ser vi till att alltid beröra all dessa tre områden.

 

För att stötta din utveckling i vardagen använder vi idag två olika digitala verktyg; Promote och Knowly.