Metoder för att prestera bättre och utveckla sitt ledarskap.

Pedagogik

Hur vi arbetar med pedagogik

För oss på Coach2coach är det viktigt att din utbildning inte bara blir ett lyft för stunden utan att den verkligen skapar resultat i ditt liv. Tyvärr är det alldeles för många utbildningar som inte ger långvariga resultat. Därför är det så viktigt att ha en metod för det som forskarna kallar – ”Transfer of Learining”. Vi har under 25 års tid, baserat på Magnus Kulls forskning i pedagogik, utvecklat en egen pedagogik som många idag kopierar. Här är en kort beskrivning av det du som kursdeltagare hos oss kommer vara med om:

Vi arbetar med korta teoripass där vi hela tiden har en röd tråd i allt vi lär ut, kopplar ihop delarna till en helhet.
Inte massa tråkiga PowerPoints utan dynamiska genomgångar med blädderblock.
Mycket praktiska övningar så att dina kunskaper verkligen sätter sig.
Vi använder 4MAT systemet som grund i det vi lär ut, en vetenskaplig metod som ökar sannolikheten att kunskaperna sätter sig. 
Vi tror också att utbildningsmiljön är avgörande för att du som deltagare ska hänge dig full ut till din egenutveckling. Detta är något vi kan skryta med så deltagare minns coach2coach känslan livet ut.
Vi skippar bord och datorer för att i stället skapa en dynamisk miljö där du hela tiden jobbar med nya människor.
Vi har många resurserspersoner på plats så du som deltagare känner dig trygg, att du får stöd och att du verkligen vågar jobba med alla områden som du behöver för att växa som människa.
Vi tror också stenhårt på en kombination av din personliga, professionella och affärsmässiga utveckling. Där ser vi till att alltid beröra alla dessa tre områden.
För att stötta din utveckling i vardagen använder vi idag två olika digitala verktyg; Promote och Knowly.

Kontakta oss
Har du några funderingar kring våra utbildningar och de metoder vi använder är du varmt välkommen att kontakta oss.