NÖHRA FUN

NÖHRA FUN är coach2coach egen modell för det coachande ledarskapet. Modellen bygger på intervjuer med ledare som framgångsrikt coachar sina medarbetare. Den har under åren justerats för att göra den ännu mer effektiv och vi kan med glädje konstatera hur mycket den används.

Kjell Enhager och Magnus Kull har skrivit en bok om NÖHRA FUN-  NÖHRA Coachande ledarskap i världsklass- där du mer ingående kan läsa om modellen. Modellen är idag basen i många av våra utbildningar.