Vi utbildar inom agilt arbetssätt.

Agilt arbetssätt

Det agila arbetssättet

Hur leder vi verksamheten för att ut bäst resultat för kunder, medarbetare och ägare? Under senare år har det agila arbetssättet blivit mer och mer aktuellt. Det agila tankesättet utgår från en samling värderingar definierade i Manifestet för agil systemutveckling av en grupp programmerare 2001. Namnet kommer från engelskans ”agile”, som betyder lättrörlig. I manifestet lyfter man fram följande principer.
 Individer och interaktioner framför processer och verktyg.
 Fungerande programvara framför omfattande dokumentation.
 Kundsamarbete framför kontraktsförhandling.
 Anpassning till förändring framför att följa en plan.

Att arbeta agilt är tekniskt sett alltså inte en metod i sig, utan snarare ett tankesätt för att närma sig hur projekt blir gjorda. Det anses inte vara en metod eftersom Agile inte anger vilka verktyg och processer som ska användas.

Agilt är dock paraplybeteckningen för många typer av manegemant-metoder. Scrum, Kanban och Extreme Programming (XP) betraktas till exempel var och en som olika agila metoder.

På Coach2coach följer vi den agila utvecklingen och på våra utbildningar använder vi oss av flera av de verktyg & metoder som kopplas till området, bl. a. Sociocracy 3.0, Design Thinking och SCRUM.

Vi jobbar även med ett ledarskap som passar ihop med det agila arbetsättet, t ex Leadership agility och principerna bakom DDOs, Deliberate Developmental Organizations.