Agilt arbetssätt

Hur leder vi verksamheten för att ut bäst resultat för kunder, medarbetare och ägare? Under senare år har det agila arbetssättet blivit mer och mer aktuellt.Det agila tankesättet utgår från en samling värderingar definierade i Manifestet för agil systemutveckling av en grupp programmerare 2001. Namnet kommer från engelskans ”agile”, som betyder lättrörlig. I manifestet lyfter man fram följande principer.

  • Individer och interaktioner framför processer och verktyg.
  • Fungerande programvara framför omfattande dokumentation.
  • Kundsamarbete framför kontraktsförhandling.
  • Anpassning till förändring framför att följa en plan

På coach2coach följer vi den agila utvecklingen och på våra utbildningar använder vi oss av flera av de verktyg & metoder som kopplas området, bl. a. Sociocracy 3.0, Design Thinking, psykologisk säkerhet och SCRUM.