NLP Business Master Practitioner steg 2

På vår NLP Business Master Practitioner utbildning fördjupar du dina kunskaper i NLP och tar ditt ledarskap till nästa nivå. Du förfinar dina färdigheter och vidareutvecklar din kommunikationsförmåga. Vår ambition är att visa på olika vägar till mästerskap genom sex spännande moduler.

Nästa NLP Business Master Practitioner planeras att starta hösten 2021. Modulerna och dess innehåll ändras  från gång till gång och här nedan presentas modulerna från den utbildningsomgång som startade hösten 2018.Modulerna för NLP Business Master Practitioner, start 2021 är ännu ej fastställda.

Modul 1: Modellering – fånga och sprida mästerskap

Vi kommer att arbeta oss igenom olika modelleringssätt, hur man kan avkoda mästerskap. Kunskapen om hur man modellerar kan du dra nytta av både privat och i din yrkesroll, för att öka medvetenheten hos dig och dina medarbetare och för att hitta användbara strategier som leder till ökad effektivitet.

Modul 2: Conscious Leadership and Resilience med Robert Dilts

Take the opportunity to spend three days with Robert, exploring his newest discovery, Success Factor Modeling™ with the focus on Conscious Leadership. Success Factor Modeling™ is a methodology whose purpose is to identify key characteristics and capabilities shared by successful entrepreneurs, teams and ventures. During these three days Robert will focus on how you will orchestrate innovation and fitness for the future. Denna modul hålls på engelska och kommer även att vara öppen för andra deltagare att anmäla sig till.

Modul 3: Utveckla nästa generations organisationer.

Har du varit med om ett initiativ till organisationsutveckling som inte gav önskat resultat? Forskning visar att upp till 80 % av de aktiviteter vi gör inte leder till önskad utveckling. Om det stämmer, varför är det så? Här vill vi ta dig till ”leading edge” och lära dig Wilbers kvadranter och Graves värderingssystem, två modeller som gör att du förstår komplexiteten i organisationsförändringar.

Modul 4: Sociacracy 3:0 med James Priest and Liliana David.

Sociocracy 3.0 is a practical guide for evolving agile and resilient organizations
It is a set of adaptable patterns, independent and mutually reinforcing, to help you with all aspects of collaboration. The patterns are Principles-Based, meaning a coherent way for growing organizational integrity and developing an agile mindset.

Modul 5: Föreställningar

Du kommer att en få fördjupad kunskap om hur våra värderingar och föreställningar påverkar de dagliga besluten oavsett om det handlar om att uppnå egna målsättningar eller om det handlar om att leda en organisation i en viss riktning. Våra föreställningar och värderingar är kraftfulla och kärnan i varför vi gör som vi gör. Genom att synliggöra och utmana våra föreställningar så kan utvecklingsprocesser bli både enklare och lättare att genomföra.

 

Modul 6: Påverkande språk

Alla vi människor använder olika filter för att hantera den mängd av information som finns runt omkring oss. Vi avslöjar våra egna filter genom vårt språk. På denna modul lär du dig hur du själv sorterar information. Du lär dig samtidigt att lyssna på en djupare nivå i samtal, samt hur du lättare kan motivera och påverka i en positiv riktning. Du kommer också att ha möjligheten till en extra certifiering för att jobba med LAB profile.

NLP-Certifiering

Du kommer att ha möjlighet att genom närvaro, aktivt deltagande och inlämnande av godkända uppgifter, få ett INLPTA NLP Business Master Practitioner certifikat.

Plats: Sjöfartshuset i Stockholm

Kursledare: NLP Master Trainer Magnus Kull är huvudutbildare och medverkar på samtliga moduler . Internationella gästutbildare kommer att medverka på en eller flera moduler.

Förkunskap: NLP (Business) Practitioner.

Pris: 

Datum: Kommer annonseras under våren 2020. Kontakta oss.

 

Dela:


 

Vad säger våra deltagare om NLP Business Master Practitioner?

 

Livslångt lärande som skillnad på riktigt både privat och på jobbet. Businessinriktat och pedagogiskt. Magnus är en fantastisk handledare.

Elisabeth Lundin, Kommunikationschef, Kungsbacka kommun

Jag har fått redskap för att hantera mig själv och andra. Bygger nu starkare team som når framgång och har roligt under färden. Magnus är generös och bjuder på massa värdefulla erfarenheter.

Bodil Jonason, Inceptua, Head Communciations & M&S

NLP Business Master Practitioner har varit en stor hjälp till att öka sin förståelse för att kunna bli en bättre ledare. Magnus är en oerhört förtroendeingivande ledare som är grymt duktig på att förmedla och förenkla.

Olof Hellström, Ägare, Oakgrove Management