Fördjupa dina kunskaper i NLP och ta ditt ledarskap vidare till nästa nivå.

NLP Business Master Practitioner

Ta ditt ledarskap vidare

Ikon för steg 2 bland våra utbildningar inom coachande ledarskap och personlig utveckling.

NLP Business Master Practitioner är för dig som gått NLP (Business) Practitioner och som vill fördjupa dina kunskaper i NLP och ta ditt ledarskap till nästa nivå. Du förfinar dina färdigheter och vidareutvecklar din kommunikationsförmåga. Under sex spännande moduler lär du dig mer om olika vägar till mästerskap.

Modul 1: Modellering – fånga och sprida mästerskap

Modellering – hur man avkodar mästerskap och för det vidare till andra som vill uppnå liknande resultat – är grunden till NLP. Du lär dig olika sätt att modellera för att själv kunna avkoda andras mästerlighet inom olika områden. Kunskapen om hur man modellerar kan du dra nytta av både privat och i din yrkesroll, för att öka medvetenheten hos dig och dina medarbetare och för att hitta användbara strategier som leder till ökad effektivitet.

Modul 2: Påverkande språk/LAB Profile® med Shelle Rose Charvet

Every day, in every situation, people communicate through their own thinking and motivation patterns. As humans, we respond immediately when someone “speaks our language”. The Language and Behaviour Profile (LAB Profile®) is a way of thinking about people and groups that allows us to notice and respond with just the right influencing language. It ́s tailored to each situation and structured to allow us to understand how people get motivated, how they process information and how they make decisions. You will also have the opportunity for additional certification (LAB Profile®). Shelle is a world-leading expert of the LAB Profile and an award-winning author. This workshop will be held in English and is open to the public.

Modul 3: Utveckla nästa generations organisationer

Har du varit med om ett initiativ till organisationsutveckling som inte gav önskat resultat? Forskning visar att upp till 80 % av de aktiviteter vi gör inte leder till önskad utveckling. Om det stämmer, varför är det så? Här vill vi ta dig till ”leading edge” och lära dig mer om Ken Wilbers kvadranter och Clare Graves värderingssystem, två modeller som gör att du förstår komplexiteten i organisationsförändringar.

Modul 4: Föreställningar

Du får fördjupad kunskap om hur våra värderingar och föreställningar påverkar de dagliga besluten oavsett om det handlar om att uppnå egna målsättningar eller om det handlar om att leda en organisation i en viss riktning. Våra föreställningar och värderingar är kraftfulla och kärnan i varför vi gör som vi gör. Genom att synliggöra och utmana våra föreställningar så kan utvecklingsprocesser bli både enklare och lättare att genomföra.

Modul 5: Introduction to Generative Consulting med Robert Dilts

The goal of Generative Consulting is to help teams and organizations evolve and function in ways that are both new and more effective. In this workshop you will learn the SFM Diamond Model and the ability toestablish and maintain a generative stage of ”creative flow” in yourself and with others. You will also learn how to apply the seven-step generative consulting model to the three critical areas of business success: growth, crisis and transition. This workshop will be conducted in English by Robert Dilts, one of the most influental NLP Trainers of all times. Robert has written over 20 books on the subject of NLP and is the creator behind NLP-models as Levels of Learning and change and The Disney Strategy. This workshop will be held in English and is open to the public.

Modul 6: Integrering

Under 2 dagar sammanfattar vi det du lärt dig och du integrerar de NLP-kunskaper du fått med dig från modul 1–5.

NLP-Certifiering

Du kommer att ha möjlighet att genom närvaro, aktivt deltagande och inlämnande av godkända certifieringsuppgifter, få ett INLPTA NLP Business Master Practitioner certifikat.

Plats
Sjöfartshuset i Stockholm för modul 1, 3, 4 och 6. Annan lokal i centrala Stockholm för modul 2 och 5.

Kursledare
NLP Master Trainer Magnus Kull är huvudutbildare och ansvarar för modul 1, 3, 4 och 6 . Modul 2 och 5 leds av internationella gästutbildare: Shelle Rose Charvet (modul 2) och Robert Dilts (modul 5).

Förkunskap
NLP (Business) Practitioner.

Pris
65 800 kr exkl. moms. I priset ingår kursmaterial, fika, lunch, möjlighet till ett internationellt INLPTA certifikat samt möjlighet till ett LAB Profile Practitioner certifikat. Möjlighet till delbetalning finns.

Datum
Vår nästa NLP Business Master Practitioner är ännu inte planlagd, men kontakta oss gärna om du är intresserad av utbildningen. Troligtvis blir kursstart augusti 2024.

Intresseanmälan