Fördjupa dina kunskaper i NLP och ta ditt ledarskap vidare till nästa nivå.

NLP Business Master Practitioner

Ta ditt ledarskap vidare

Ikon för steg 2 bland våra utbildningar inom coachande ledarskap och personlig utveckling.

INLPTA NLP Business Master Practitioner 2024/2025

Ta ditt ledarskap vidare med vår NLP Business Master Practitioner, ett avancerat program för dig som redan har en grund i NLP och önskar fördjupa dina kunskaper ytterligare. Detta program är skräddarsytt för att förstärka din förmåga att leda, påverka, och utveckla både dig själv och dina organisationer till framgång.

Utbildningen kommer att ge dig:

1. Ökad ledarskapsförmåga: Utbildningen hjälper dig att utveckla avancerade ledarskapsfärdigheter som är avgörande för att navigera och leda både team och större organisationer, genom komplexa förändringar och utmaningar.

2. Förbättrad kommunikation: Genom att fördjupa kunskaper i påverkande språk förbättras du din förmåga att kommunicera tydligt och effektivt, vilket är kritiskt för intern samordning och externa relationer.

3. Effektivare beslutsfattande: Genom att förstå och använda modeller som Ken Wilbers kvadranter och Clare Graves värderingssystem, kan du utveckla förmågan att fatta välgrundade beslut som stödjer både kortsiktiga och långsiktiga strategiska mål.

4. Personlig utveckling och självmedvetenhet: Utbildningen erbjuder verktyg för att djupdyka i personliga värderingar och föreställningar, vilket inte bara stärker din självinsikt utan även din förmåga att leda andra med empati och insikt.

5. Organisationsutveckling: Utbildningen ger dig färdigheter att effektivt genomföra och hantera organisationsförändringar, vilket kan minska kostnader och öka organisationens anpassningsförmåga och innovationskapacitet.

6. Nätverk och professionella kontakter: Du får tillgång till ett nätverk av likasinnade yrkesverksamma och experter inom NLP och ledarskap, vilket kan öppna nya möjligheter och bredda dina professionella horisonter.

7. Exklusiv tillgång till expertis: Du får möjlighet att lära direkt från framstående experter inom NLP och ledarskap, såsom personen bakom NÖHRA Magnus Kull och NLP-pionjären Robert Dilts.

Så här ser innehållet i utbildningen ut.

Modul 1: Modellering – konsten att fånga och sprida mästerskap
Modellering- hur man kan avkoda mästerskap- är grunden till NLP. På modulen lär du dig olika sätt att modellera. Kunskapen om hur man modellerar kan du dra nytta av både privat och i din yrkesroll, för att öka medvetenheten hos dig, dina medarbetare och din organisation för att hitta användbara strategier som leder till ökad effektivitet.  
27-29 augusti 2024

Modul 2: Utveckla nästa generations organisationer
Har du varit med om ett initiativ till organisationsutveckling som inte gav önskat resultat? Forskning visar att upp till 80 % av de aktiviteter vi gör inte leder till önskad utveckling. Om det stämmer, varför är det så? Under modulen vill vi ta dig till ”leading edge” och lära dig mer om Ken Wilbers kvadranter och Clare Graves värderingssystem, två modeller som gör att du förstår komplexiteten i organisationsförändringar. 
30 september – 2 oktober 2024

Modul 3: Påverkande språk
Vi använder olika filter för att hantera den mängd av information som finns runt omkring oss och vi avslöjar våra filter genom vårt språk. På denna modul lär du dig hur du själv sorterar information. Du lär dig samtidigt att lyssna på en djupare nivå i samtal, samt hur du lättare kan motivera och påverka i en positiv riktning. 
26-28 november 2024

Modul 4: Heros journey med Robert Dilts 
Bli guidad av NLP stora gigant, Robert Dilts, med som utbildar världen över, driver NLP universitet, skrivit över 30 NLP böcker och som fortfarande är med och utvecklar området Han kommer leda dig genom den kraftfulla processen ”Hjältens resa” som ger dig en struktur att ta dig an vilka utmaningar som helst, både på jobbet och övriga livet.
4-6 februari 2025 

Modul 5: Föreställningar
Du får fördjupad kunskap om hur våra värderingar och föreställningar påverkar de dagliga besluten oavsett om det handlar om att uppnå egna målsättningar eller om det handlar om att leda en organisation i en viss riktning. Våra föreställningar och värderingar är kraftfulla och kärnan i varför vi gör som vi gör. Genom att synliggöra och utmana våra föreställningar så kan utvecklingsprocesser bli både enklare och lättare att genomföra. 
25-27 mars 2025.

Modul 6: Integrering
Under två dagar integrerar du dina NLP-kunskaper från modul 1- 5.
12-13 maj 2025

Plats
Sjöfartshuset i Stockholm 

Kursledare
NLP Master Trainer Magnus Kull är huvudutbildare och ansvarar för modul 1, 2, 3, 5 och 6 . Robert Dilts håller i modul 4.

Förkunskap 
NLP (Business) Practitioner.

Pris
78 800 kr exkl. moms. I priset ingår kursmaterial, fika, lunch, möjlighet till ett internationellt INLPTA certifikat. Möjlighet till delbetalning finns.

Datum
Modul 1: 27-29 augusti 2024
Modul 2: 30 september – 2 oktober 2024
Modul 3: 26-28 november 2024
Modul 4: 4-6 februari 2025 
Modul 5: 25-27 mars 2025.
Modul 6: 3-4 juni 2025