Se aktuella webbinarier inom coachande ledarskap och personlig utveckling live.

Aktuella webbinarier

NÖHRA-fun är vår modell för coachande ledarskap.

Testa på NÖHRA Fun med Magnus Kull

NÖHRA Fun, modellen är kärnan i mycket av det vi lär ut på coach2coach och är idag en välkänd modell för det coachande ledarskapet i det svenska näringslivet. Modellen bygger på studier av hur framgångsrika ledare och chefer coachar sina medarbetare. Magnus Kull på coach2coach är medgrundare av modellen- lyssna in när han beskriver såväl grunderna i modellen som sina senaste utvecklingstankar om hur NÖHRA Fun kan göra oss till bättre ledare. Magnus kommer att gå igenom:
• Introduktion av NÖHRA Fun.
Vanliga fokusmönster i organisationer.
Hur vi hjälper andra förflytta fokus från Nuläge till Önskat läge.
Vikten att jobba med olika typer av önskade lägen.

När: Fredagen den 25 november 8.00-9.00
Var: Zoom.us
Kostnad: 0 kronor, (ord. pris 120 kronor)