Vi håller kurser och utbildning i NLP coaching.

NLP Business Practitioner

Effektfullt ledarskap

Ikon för steg 1 bland våra utbildningar inom personlig utveckling och ledarskap.

Letar du efter nästa steg i din personliga och professionella utveckling? Vill du delta i en utvecklingsprocess mot att bli mer engagerad och effektiv i din kommunikation och ditt ledarskap?

Upptäck hur NLP Business Practitioner-utbildningen kan transformera ditt professionella liv och göra dig till en mästare på kommunikation, ledarskap och problemlösning. Här är de konkreta fördelarna du kan förvänta dig:

Från problemfixare till proaktiv problemlösare: Du lär dig att hjälpa andra maximera sin potential, vilket ökar både din och ditt teams effektivitet och minskar din frustration.

Smartare beslutsfattande under press: Utbildningen rustar dig med verktygen för att fatta genomtänkta beslut, vilket minskar risken för kostsamma misstag och förbättrar ditt välbefinnande.

Klar och effektiv kommunikation: Du blir bättre på att förmedla dina idéer och visioner, vilket stärker dina relationer och säkerställer att viktig information når fram korrekt.

Stärkt ledarskap: Utveckla ledarskapsfärdigheter som gör dig till en nyckelperson i vilket team som helst, kapabel att inspirera och lyfta dina kollegor till nya produktivitetsnivåer.

Snabb anpassning och innovation: Utbildningen ger dig verktygen att snabbt justera och hitta kreativa lösningar, vilket ökar din och din organisations konkurrenskraft.

Genom att investera i denna utbildning gör du inte bara en investering i din professionella utveckling, utan även i din framtida framgång. Ta steget idag och förändra ditt arbetsliv till det bättre.

Under utbildningen NLP Business Practitioner får du ta del av verktyg och förhållnings sätt från både NLP och andra framgångsrika businessmodeller. För oss är det viktigt att din NLP-utbildning inte bara blir ett lyft för stunden utan att den verkligen skapar resultat i ditt liv. Därför innehåller NLP Business Practitioner korta teoripass och mycket praktiska övningar så att dina kunskaper verkligen sätter sig. Vår NLP Business Practitioner är 17 dagar lång och uppdelad i sex moduler enligt följande:

Modul 1: Coachande ledarskap

Vår succéutbildning i ledarskap med fokus på coaching utifrån coach2coach modell NÖHRA Fun. Du lär dig bland annat:

NÖHRA FUN, coach2coach modell för framgångsrik coaching.

De fem nycklarna för effektiva coachingsamtal.

Hur man sätter och förmedlar tydliga och attraktiva mål.

Modul 2: Självledarskap

Ta del av några av NLP:s kraftfulla modeller för självledarskap med flera av de senaste rönen om hur man leder sig själv framgångsrikt i livet.

T-A-R, en kärnfull modell för personligt ledarskap. Hur du hanterar dina sinnestillstånd – att lyckas i stunden.

Utforska din motor och kompass till framtiden.

Essensialism” – att kunna göra det viktigaste.

Modul 3: Framgångsrik kommunikation

NLP har blivit känt runt om i världen för sina påverkande kommunikationsmodeller. Lär dig förstå hur andra tar in information för att nå fram med ditt budskap i mycket större utsträckning. Du lär dig bland annat:

Kommunikationstrappan – viktiga steg för att nå hela vägen fram med ett budskap.

Hur du riktar information mot olika typer av mottagare.

Kraftfulla språkmönster för att stärka dig själv och andra.

Hur du kan skapa motivation och förståelse.

Modul 4: Att samarbeta i framtidens team

Utan välfungerande team är det svårt att skapa välfungerande organisationer. Med team som samarbetar kan synergieffekterna däremot bli långtgående. Vi hämtar inspiration från Silicon Valley och du lär dig bland annat:

Google project Aristoteles  – en ny modell för att leda team.

Agila metoder som gör möten effektiva.

Att använda gruppens tillstånd för ökad produktivitet.

Fyra nyckelfrågor du inte kan vara utan i en presentation.

Modul 5: Driva och hantera förändring

Förändring är en del av varje ledares verklighet. Ett framgångsrikt förändringsarbete ökar sannolikheten att du når det önskade slutresultatet. Du lär dig bland annat:

Förändringsnivåer – förstå mer om olika typer av förändring.

Hur du går från vision till handling.

Hur du skapar motivation i förändringsprocesser.

Hur du kan hantera vanliga inre hinder vid förändring.

Modul 6: Integrering

Under två dagar sammanfattar vi det du lärt dig och du integrerar de NLP-kunskaper du fått med dig från modul 1-5. 

INLPTA-certifiering 
Som deltagare har du möjlighet att certifiera dig som INLPTA NLP Business Practitioner. För att bli godkänd krävs deltagande under kursen samt praktisk träning i vardagen, som stäms av genom inlämning av uppgifter.

Utbildare
Utbildningen leds av Magnus Kull, INLPTA NLP Master Trainer och Sveriges mest erfarna NLP-utbildare. Magnus är en mycket uppskattad utbildare som började undervisa i NLP redan 1996. Som aktiv ledarutvecklare och rådgivare till VD:ar i näringslivet arbetar han för att transformera ledarskapet i såväl mindre som globala börsnoterade bolag. 

Plats
Sjöfartshuset i Gamla Stan, Stockholm

Utbildningsdatum NLP Business 17 dagar (6 moduler) start 2024:

Modul 1: 16-18 april 2024 eller 14-16 oktober 2024

Modul 2: 3-5 december 2024

Modul 3: 14-16 januari 2025

Modul 4: 4-6 mars 2025

Modul 5: 1-3 april 2025

Modul 6: 15-16 maj 2025

Pris: 75 000 kr exklusive moms.
I priset ingår kursmaterial, fika, lunch, digitalt utbildningsstöd via Knowly och Promote samt möjlighet till ett internationellt INLPTA certifikat. Möjlighet till delbetalning finns. Inga förkunskaper krävs.

NLP Business, 14 dagar
Du som tidigare har gått utbildningen Coachande ledarskap (3 dagar) börjar utbildningen med modul 2 den 3-5 december 2024

Pris: 59 500 kr exklusive moms.

Varför välja utbildning via Coach2coach

Här är några fördelar med coach2coach utbildning jämför med andra långa ledarskapsprogram:

1. Tre perspektiv: Vi jobbar ständigt med att alla deltagarna ska utveckla sig personligt, professionellt för att också gynna en organisatoriskt utveckling.

2. Priset: Snittpriset per dag för andra långa ledarskapsprogram i Sverige, ligger på cirka 5,592 SEK. coach2coach ligger på 4,411 SEK.

3. Vuxenutveckling: Fokus på att utveckla deltagarnas ”operativsystem” i linje med moderna teorier om vuxenutveckling. Detta möjliggör att man kan applicera de modernaste arbetssätten.

4. Dynamisk och modern pedagogik: Vår egna pedagogik där korta genomgångar varvas med mycket praktisk färdighetsträning och reflektioner för verkligen integrera det du lär dig

5. Praktiska verktyg. Mindre fokus på teori och mer fokus på att få praktiska verktyg som direkt kan appliceras i vardagen.