Vi håller kurser och utbildning i NLP coaching.

NLP Business Practitioner

Skapa förändringar som varar

Ikon för steg 1 bland våra utbildningar inom personlig utveckling och ledarskap.

Letar du efter nästa steg i din personliga och professionella utveckling? Vill du delta i en utvecklingsprocess mot att bli mer engagerad och effektiv i din kommunikation och ditt ledarskap?

Under utbildningen NLP Business Practitioner får du ta del av verktyg och förhållnings sätt från både NLP och andra framgångsrika businessmodeller. För oss är det viktigt att din NLP-utbildning inte bara blir ett lyft för stunden utan att den verkligen skapar resultat i ditt liv. Därför innehåller NLP Business Practitioner korta teoripass och mycket praktiska övningar så att dina kunskaper verkligen sätter sig. Vår NLP Business Practitioner är 17 dagar lång och uppdelad i sex moduler enligt följande:

Modul 1: Coachande ledarskap

Vår succéutbildning i ledarskap med fokus på coaching utifrån coach2coach modell NÖHRA Fun. Du lär dig bland annat:
NÖHRA FUN, coach2coach modell för framgångsrik coaching.
Coachingens nyckelring – relationens betydelse i samtalet.
Hur man sätter och förmedlar tydliga och attraktiva mål.
De fem nycklarna för effektiva coachingsamtal.

Modul 2: Självledarskap

Ta del av några av NLP:s kraftfulla modeller för självledarskap med flera av de senaste rönen om hur man leder sig själv framgångsrikt i livet.
T-A-R, en kärnfull modell för personligt ledarskap. Hur du hanterar dina sinnestillstånd – att lyckas i stunden.
Utforska din motor och kompass till framtiden.
”Essensialism” – att kunna göra det viktigaste.

Modul 3: Framgångsrik kommunikation

NLP har blivit känt runt om i världen för sina påverkande kommunikationsmodeller. Lär dig förstå hur andra tar in information för att nå fram med ditt budskap i mycket större utsträckning. Du lär dig bland annat:
Kommunikationstrappan – viktiga steg för att nå hela vägen fram med ett budskap.
Nycklar till att snabbt skapa bra kontakt.
Hur du riktar information mot olika typer av mottagare.
NLP:s metod för hur du tolkar och möter signaler hos mottagaren.
Kraftfulla språkmönster för att stärka dig själv och andra.
Hur du kan skapa motivation och förståelse.

Modul 4: Att leda framtidens team

Utan välfungerande team är det svårt att skapa välfungerande organisationer. Med team som samarbetar kan synergieffekterna däremot bli långtgående. Vi hämtar inspiration från Silicon Valley och du lär dig bland annat:
Dela, Svärma, Flocka – en ny modell för att leda team i agila organisationer.
Agila metoder som gör möten effektiva.
Att använda gruppens tillstånd för ökad produktivitet.
Fyra nyckelfrågor du inte kan vara utan i en presentation.

Modul 5: Driva och hantera förändring

Förändring är en del av varje ledares verklighet. Ett framgångsrikt förändringsarbete ökar sannolikheten att du når det önskade slutresultatet. Du lär dig bland annat:
Förändringsnivåer – förstå mer om olika typer av förändring.
Hur du går från vision till handling.
Hur du skapar motivation i förändringsprocesser.
Hur du kan hantera vanliga inre hinder vid förändring.

Modul 6: Integrering

Under två dagar sammanfattar vi det du lärt dig och du integrerar de NLP-kunskaper du fått med dig från modul 1-5.

INLPTA-certifiering
Som deltagare har du möjlighet att certifiera dig som INLPTA NLP Business Practitioner. För att bli godkänd krävs deltagande under kursen samt praktisk träning i vardagen, som stäms av genom inlämning av uppgifter.

Utbildare
Utbildningen leds av Magnus Kull, INLPTA NLP Master Trainer och Sveriges mest erfarna NLP-utbildare. Magnus är en mycket uppskattad utbildare som började undervisa i NLP redan 1996. Som aktiv ledarutvecklare och rådgivare till VD:ar i näringslivet arbetar han för att transformera ledarskapet i såväl mindre som globala börsnoterade bolag.

Plats
Sjöfartshuset i Gamla Stan, Stockholm

Utbildningsdatum NLP Business 17 dagar (6 moduler) start 2024:
Modul 1: 16-18 april 2024 eller 14-16 oktober 2024
Modul 2: 3-5 december 2024
Modul 3: 14-16 januari 2025
Modul 4: 4-6 mars 2025
Modul 5: 1-3 april 2025
Modul 6: 16-16 maj 2025

Pris
75 000 kr exklusive moms. I priset ingår kursmaterial, fika, lunch, digitalt utbildningsstöd via Knowly och Promote samt möjlighet till ett internationellt INLPTA certifikat. Möjlighet till delbetalning finns. Inga förkunskaper krävs.

NLP Business, 14 dagar
Du som tidigare har gått utbildningen Coachande ledarskap (3 dagar) börjar utbildningen med modul 2 den 3-5 december 2024

Pris: 59 500 kr exklusive moms.