Metoder för att prestera bättre och utveckla sitt ledarskap.

NLP och Certifiering

Utbildning och certifiering inom NLP

NLP, Neuro lingvistisk programmering, är ett samlingsnamn för en uppsättning kraftfulla modeller och tekniker för att leda sig själv och andra till att nå resultat. Dessa modeller och tekniker bygger på studier av framgångsrika människor och kan delas upp i områdena; ledarskap, kommunikation, teamutveckling och förändringsledning.

NLP utvecklades i Kalifornier i USA, där man uppfann en ny metod att fånga och sprida mästerskap.  Sedan des har NLP spridit sig över hela världen över 40 års tid och hela tiden fortsatt att utvecklas. Vi på coach2coach fokuserar på NLP modeller och metoder för ledare och organisationer, därför heter alla våra utbildningar NLP Business. Om du söker på NLP kommer du att märka att det kan användas på inom många olika applikationsområden.

Vi är anslutna på en av världen största NLP organisationer, INLPTA – International NLP Trainers Association, för att garantera hög kvalité, professionalism och etik. Det är också genom INLPTA som du får till NLP certifikat.

Våra utbildare har utbildats av alla de stora ursprungsnamnen inom NLP: John Grinder, Richard Bandler, Robert Dilts, Anthony Robbins och Judith DeLozier. De modeller, tekniker och förhållningssätt som visat sig mest framgångsrika inom området ledarskap är den del av NLP som vi på Coach2coach fortsätter utveckla och lära ut på våra utbildningar. Vi har också utvecklat vår egen NLP-modell: NÖHRA – en enkel och effektiv modell för ett coachande ledarskap i världsklass.

NLP i världen

Om du googlar på NLP idag så får du miljontals träffar. Det visar hur populärt och spritt det är, samtidigt som det också innebär en stor variation kring hur det används. NLP använda idag inom arbetslivet, för personlig utveckling, som terapimetoder, inom idrott och i många fler sammanhang. Tyvärr finns det individer och organisationer som kopplar ihop NLP med andra mindre bra metoder vilket kan göra det svårt människor att skilja på kvalitén hos olika utövare. I världen finns det tre stora organisationer som utbildar och certifierar i NLP; INLPTA, Society of NLP och NLP University. Du bör vara uppmärksam att det finns en uppsjö andra NLP organisationer med sämre kvalitet och professionalism.

NLP Historik

NLP, neuro lingvistisk programmering skapades av Dr Richard Bandler (en matematiker) och John Grinder (en docent i lingvistik) som arbetade tillsammans vid University of California, Santa Cruz, i början av 1970-talet i en tid av snabb utveckling inom det humanistiska området.

De ställde den viktiga frågan ”Vad är skillnaden som gör skillnaden mellan någon som bara är kompetent och någon som är mästerlig i samma färdighet?” och bestämde sig för att modellera olika personer för att upptäcka svaren. Det råkar vara så att de tre personer som de valde att modellera var de framstående terapeuterna, Fritz Perls (Gestaltterapi), Virginia Satir (Familjeterapi) och Milton Erickson (världskänd psykiater). De kunde lika gärna ha modellerat framstående affärsmän eller vetenskapsmän.

Richard Bandler och John Grinder modellerade deras språk, fysiologi och mentala processer och identifierade sedan mönster (snarare än teorier) som explicit kunde läras ut. NLP baseras också på flera andra vetenskapliga områden som Chomskys arbete i lingvistik, av Korsybski arbete i semantik, Ashby i systemtänkande, Batesons i lärande organisationer och många, många andra.

Sina första slutsatser presenterade Bandler och Grinder i boken, Stucture of Magic 1975. Detta resulterade i starten på den kraftfulla verktygslåda som NLP är idag.

NLP som vetenskap

Under många år fanns det väldigt lite forskning kring NLP. Det håller på att förändras och det finns en växande mängd bevis för att stödja rötterna till NLP användandet och de olika strategier och tekniker som används inom NLP.

Det finns också en växande mängd forskning, t ex i England som sedan 2009 återkommande presenterar NLP Research Journal. Ett annat exempel är att man i USA forskar på PTSD och traumatraumahantering.

Idag kommer det också mer och mer bevis från modern hjärnforskning som stöd för det som NLP tidigare utgåt ifrån, bl a forsning på speglingsneuroner.

NLP-certifiering

För att säkerställa en hög kvalitet är våra utbildningar certifierade genom International NLP Trainers Association; INLPTA.

INLPTA är en världsomspännande organisation som arbetar för att bevara hög etik, kvalitet och professionalism inom NLP-utbildning. Ett INLPTA-certifikat är ett internationellt erkänt bevis på förstklassiga kunskaper och färdigheter. Läs mer på www.inlpta.se eller www.inlpta.org. Coach2coach kan dela ut följande INLPTA-certifikat efter att alla ceritifieringskrav godkänts:

CertifikatUtbildningAntal dagar
INLPTA NLP
Practitioner
Coachande
Ledarskap + NLP
Business Practitioner.
3 + 14 dagar
(Alternativt 17
dagar)
INLPTA NLP
Master
Practitioner
NLP Business
Master Practitioner.
17 dagar
INLTPA TrainerNLP Trainers
Training
20 dagar