Coach2coach erbjuder kurser i coachande ledarskap och NLP utbildningar.

Varför välja Coach2coach?

Varför välja utbildning via Coach2coach

Här är några fördelar med coach2coach utbildning jämför med andra långa ledarskapsprogram:

1. Tre perspektiv: Vi jobbar ständigt med att alla deltagarna ska utveckla sig personligt, professionellt för att också gynna en organisatoriskt utveckling.

2. Priset: Snittpriset per dag för andra långa ledarskapsprogram i Sverige, ligger på cirka 5,592 SEK. coach2coach ligger på 4,411 SEK.

3. Vuxenutveckling: Fokus på att utveckla deltagarnas ”operativsystem” i linje med moderna teorier om vuxenutveckling. Detta möjliggör att man kan applicera de modernaste arbetssätten.

4. Dynamisk och modern pedagogik: Vår egna pedagogik där korta genomgångar varvas med mycket praktisk färdighetsträning och reflektioner för verkligen integrera det du lär dig

5. Praktiska verktyg. Mindre fokus på teori och mer fokus på att få praktiska verktyg som direkt kan appliceras i vardagen.

Upptäck själv varför fler och fler väljer coach2coach utbildningar för att verkligen nå resultat.