NLP-certifierande utbildningar

Certifierande organisation är INLPTA; International NLP Trainers Association.

Övriga utbildningar