Se artiklar om ledarskap och organisationsutveckling.

Artiklar

Agilt arbetssätt

Hur leder vi verksamhet för att få ut bäst resultat för kunder, medarbetare och ägare? Det agila arbetssättet har blivit mer och mer aktuellt under de senaste åren. Det agila tankesättet utgår från en samling värderingar i Manifestet för agil systemutveckling av en grupp programmerare 2021. Läs mer om det agila arbetssättet under våra metoder.

Agilt arbetssätt / organisationsutveckling

Går det att transformera en stor befintlig mer traditionell organisation inom tillverkningsindustrin till en agil och manöverbar organisation? Bra artikel av Gary Hamel om det Kinesiska vitvaruföretaget Haier som gjort en mycket spännande transformation. Läs den här.

Coachning/Ledarskap

Hur fungerar en organisation utan en enda chef? Läs om det amerikanska företaget Morningstar som blivit världskänt genom sitt sätt att jobba. Du hittar artikeln här.

NLP och certifiering

NLP, neuro lingvistisk programmering, är ett samlingsnamn för en uppsättning kraftfulla modeller och tekniker för att leda sig själv och andra till att nå resultat. Modellerna bygger på tekniker och studier framtagna av framgångsrika människor och kan delas upp i flera områden; ledarskap, teamutveckling, kommunikation och förändringsledning. Läs mer om NLP under våra metoder.

Pedagogik

För att befästa den kunskap du får till dig under våra utbildningar arbetar vi med korta teoripass och praktiska övningar. Hos oss kommer du få bekanta dig med 4MAT-systemet, en vetenskaplig metod som ökar sannolikheten att kunskapen sätter sig. Läs mer om pedagogik under våra metoder.