Artiklar

Agilt arbetssätt/ Organisationsutveckling

Går det att transformera en stor befintlig mer traditionell organisation inom tillverkningsindustrin till en agil och manöverbar organisation? Bra artikel av Gary Hamel om det Kinesiska vitvaruföretaget Haier som gjort en mycket spännande transformation.

https://hbr.org/2018/11/the-end-of-bureaucracy

Coaching/Ledarskap

Hur fungerar en organisation utan en enda chef? Läs om det amerikanska företaget Morningstar som blivit världskänt genom sitt sätt att jobba.

https://hbr.org/2011/12/first-lets-fire-all-the-managers

Agilt arbetssätt/ Organisationsutveckling

Går det att transformera en stor befintlig mer traditionell organisation inom tillverkningsindustrin till en agil och manöverbar organisation? Bra artikel av Gary Hamel om det Kinesiska vitvaruföretaget Haier som gjort en mycket spännande transformation.

https://hbr.org/2018/11/the-end-of-bureaucracy