Transformation för en mer agil organisation

Transformation för en mer agil organisation

Gå från tanke till handling

 

Är ni ett av många företag och organisationer som befinner sig på en pågående agil resa med syftet att öka snabbhet, flexibilitet, värdeskapande och engagemang? I så fall, hur säkerställer ni att ni fokuserar på rätt sak i utvecklingsarbetet?

 

För att utveckla en mer agil organisation, tror vi det är det viktigt att resan dit präglas av agila principer och synsätt – där vi vågar pröva oss fram, lära på vägen och göra nya prioriteringar när man vet mer. Lika viktigt är att förstå hela organisationssystemet, som på många sätt behöver förändras i grunden för att de agila synsätten ska få fäste. Ta chansen att få tillgång till en ny verktygslåda, liksom en ökad förmåga att verkligen förstå organisationen.

 

Under utbildningen tar vi utgångspunkt i analysverktyget Sonder Transformation Canvas som är utvecklat som stöd i transformationen mot en agil organisation. Vi visar hur man kan använda verktyget både för att skapa insikt och förståelse för hur hela organisationssystemet påverkas och för att konkret utveckla nya normer och systematiskt jobba med förändringen i olika delar av organisationen. Utbildningen täcker flera dimensioner av den agila organisationen – hur vi ser på och jobbar med förnyelse, värdeskapande och organisationens samspel.

 

När utbildningen är klar har du som deltagare fått:

  • Ett enkelt och kraftfullt verktyg för att analysera organisationens utvecklingsbehov.
  • Fungerande guidande principer för att utveckla en agil organisation.
  • Förståelse för vilka förflyttningar som behöver prioriteras för att lyckas i utvecklingsarbetet.
  • Konkreta verktyg för att stärka den agila förmågan i transformationen.

 

Utbildningens upplägg:

  1. En halvdags digital uppstart.
  2. 2 dagar intensiv träning på plats i Stockholm.
  3. En halvdags digital uppföljning.

 

Följande verktyg med tillhörande arbetsmaterial ingår i utbildningen:

  • Sonder Transformation Canvas med Workbook
  • Självtest för hur agil organisationen är
  • Sonders guide till en mer agil organisation

 

Utbildare:

Marie Froment och Love Lönnroth har lång erfarenhet av organisationsutveckling och utvecklingen av mer flexibla och snabbrörliga organisationssystem inom både näringslivet och offentlig förvaltning. Bägge är verksamma inom Sonder som utvecklat Sonder Transformation Canvas. Love är författare till flera böcker om transformativ organisationsutveckling, senast Ut ur boxen – förändringsledning på riktigt.

 

Målgrupp: Förändringsledare, verksamhetsutvecklare, organisationskonsulter och andra faciliterande roller.

 

Tider:

Modul 1: 25/10 kl 13-17 (digitalt)

Modul 2: 8-9/11 (på plats i Stockholm)

Modul 3: 1/12 kl 9-12 (digitalt)

 

Pris: 17 450:- exklusive moms. I priset ingår arbetsmaterial (se ovan), fika/lunch den 8-9 november, digitalt utbildningsstöd.

Earlybird 14 850 SEK om anmälan sker före 30 augusti 2022.

Startdatum
Adress
25/10/2022

Antal deltagare

Pris per deltagare

exkl. moms

14850 KR

Total Summa

Inkl. moms

KR

Deltagare

Kontaktperson (om annan än deltagare)

Faktureringsinformation

Vilket faktureringsalternativ önskar du?

Meddelande till Coach2coach

Betalningsvillkor

Faktura- 10 % inom 30 dagar

Resterande 90 %, 30 dagar innan kursstart