NLP står för neurolingvistisk programmering och är ett samlingsnamn för en uppsättning kraftfulla modell, tekniker och förhållningssätt för att må och prestera bättre. NLP är idag, 40 år sedan starten i USA, spritt över hela världen och välkänt för många som vill utvecklas och nå nya resultat inom en mängd olika områden, däribland ledarskap.

NLP bygger på en speciell metod för att identifiera och fånga mästerskap som sedan enkelt kan spridas vidare. Dessa är några exempel på mästerligt ledarskap som NLP har studerat:

  • Ledare som enkelt får andra att prestera bättre.
  • Personer som leder sig själva genom olika svåra situationer.
  • Personer som är effektiva och tydliga i sin kommunikation.
  • Individer som verkligen driver förändringsprocesser.

Våra utbildare har utbildats av alla de stora ursprungsnamnen inom NLP: John Grinder, Richard Bandler, Robert Dilts, Anthony Robbins och Judith DeLozier. De modeller, tekniker och förhållningssätt som visat sig mest framgångsrika inom området ledarskap är den del av NLP som vi på coach2coach fortsätter utveckla och lära ut på våra utbildningar. Vi har också utveckla vår egen NLP-modell: NÖHRA- en enkel och effektiv modell för ett coachande ledarskap i världsklass.

 Se en film om NLP här.

 Boka din NLP-utbildning här!