På vår NLP Master Practitioner utbildning fördjupar du dina kunskaper i NLP och tar ditt ledarskap till nästa nivå. Du förfinar dina färdigheter och vidareutvecklar din kommunikationsförmåga. Vår ambition är att visa på olika vägar till mästerskap genom sex spännande moduler:

Modellering – fånga och sprida mästerskap
Vi kommer att arbeta oss igenom olika modelleringssätt, hur man kan avkoda mästerskap. Kunskapen om hur man modellerar kan du dra nytta av både privat och i din yrkesroll, för att öka medvetenheten hos dig och dina medarbetare och för att hitta användbara strategier som leder till ökad effektivitet.

Conscious Leadership med Robert Dilts 
Take the opportunity to spend three days with Robert, exploring his newest discovery, Success Factor Modeling™ with the focus on Conscious Leadership. Success Factor Modeling™ is a methodology whose purpose is to identify key characteristics and capabilities shared by successful entrepreneurs, teams and ventures. During these three days Robert will focus on how you will orchestrate innovation and fitness for the future. Denna modul hålls på engelska och kommer även att vara öppen för andra deltagare att anmäla sig till.

Påverkande språk
Alla vi människor använder olika filter för att hantera den mängd av information som finns runt omkring oss. Vi avslöjar våra egna filter genom vårt språk. På denna modul lär du dig hur du själv sorterar information. Du lär dig samtidigt att lyssna på en djupare nivå i samtal, samt hur du lättare kan motivera och påverka i en positiv riktning. Du kommer också att ha möjligheten till en extra certifiering för att jobba med LAB profile.

Organisationsutveckling
Har du varit med om ett initiativ till organisationsutveckling som inte gav önskat resultat? Forskning visar att upp till 80 % av de aktiviteter vi gör inte leder till önskad utveckling. Om det stämmer, varför är det så? Här vill vi ta dig till ”leading edge” och lära dig Wilbers kvadranter och Graves värderingssystem, två modeller som gör att du förstår komplexiteten i organisationsförändringar.