Inre framgångsfaktorer från Silicon Valleys entreprenörer
– Success Factor Modeling

Vad är ditt inner game of entrepreneurship? Vilka utmaningar ser du i ditt eget entreprenörskap? Vilka utmaningar ser du gällande andras? Känner du att traditionella lärdomar runt entreprenörskap såsom affärsplan, marknadsföringsplan m.m. tar dig en bit på din entreprenörsresa men inte hela vägen fram? Om vi ska hänga med i den snabbt växlande företagsvärlden behöver vi ta allt större hänsyn till de inre faktorerna i vårt entreprenörskap. Vi behöver tänka och agera som framtidens entreprenörer.

Programmet Framtidens entreprenörskap- som riktar sig både till entreprenörer och intraprenörer-lägger fokus på de avgörande mönster i värderingar och föreställningar som är grunden för hur framgångsrika individer, grupper och företag tänker och agerar. Här får the inner game of entrepenurship stor plats med frågor som: Vad är framgång? Vilket tillstånd stöttar framgång och hur kan du få med andra på din resa?

Genom att ta del av programmet Framtidens entreprenörskap kommer du att bli mycket tryggare i hur du ska driva ditt entreprenörskap, både som ny eller erfaren. Har du eget företag kommer du att förtydliga din inre kompass, vart du/ni ska och drivkraften att ta dig/ er dit. Som intraprenör i ett företag kommer du förstå hur du bäst stöttar din organisation på ett sätt som verkligen passar dig. Som konsult kommer du kunna applicera verktygen på andra individer och verksamheter.

Programmet vänder sig främst till personer som själva driver eget företag eller till konsulter som stöttar andra att driva företag. Det passar också de som vill utveckla självledarskap i organisationer och jobba mer agilt. Programmet är uppdelat på tre moduler där du mellan gångerna får i uppgift att integrera olika delar.

Magnus Kull kommer vara kursledare för alla nio dagar. Han jobbar själv nära Robert Dilts, programmets grundare och Magnus använder själv SFM-modellen på såväl globala företag som på mindre startups. Programmet kommer också att gästas av olika entreprenörer som får exemplifiera innehållet och göra det ännu mer konkret och verklighetsbaserat.