Webbinarier

Introduktion till Transformation för en mer agil organisation 23 augusti. (NYHET)

Gå från tanke till handling

Är ni ett av många företag och organisationer som befinner sig på en pågående agil resa med syftet att öka snabbhet, flexibilitet, värdeskapande och engagemang? I så fall, hur säkerställer ni att ni fokuserar på rätt sak i utvecklingsarbetet?

För att utveckla en mer agil organisation, tror vi det är det viktigt att resan dit präglas av agila principer och synsätt – där vi vågar pröva oss fram, lära på vägen och göra nya prioriteringar när man vet mer. Lika viktigt är att förstå hela organisationssystemet, som på många sätt behöver förändras i grunden för att de agila synsätten ska få fäste. Ta chansen att få tillgång till en ny verktygslåda, liksom en ökad förmåga att verkligen förstå organisationen.

Under utbildningen tar vi utgångspunkt i analysverktyget Sonder Transformation Canvas som är utvecklat som stöd i transformationen mot en agil organisation. Vi visar hur man kan använda verktyget både för att skapa insikt och förståelse för hur hela organisationssystemet påverkas och för att konkret utveckla nya normer och systematiskt jobba med förändringen i olika delar av organisationen. Utbildningen täcker flera dimensioner av den agila organisationen – hur vi ser på och jobbar med förnyelse, värdeskapande och organisationens samspel.

 

Målgrupp: Förändringsledare, verksamhetsutvecklare, organisationskonsulter och andra faciliterande roller.
Kostnad: Gratis
När: 23 augusti 8.30-9.30 (Zoom)

 

 

Boka

Återkommande

NÖHRA Fun (Återkommer efter sommaren)

NÖHRA Fun- modellen är kärnan i mycket av det vi lär ut på coach2coach och är idag en välkänd modell för det coachande ledarskapet i det svenska näringslivet. Modellen bygger på studier av hur framgångsrika ledare och chefer coachar sina medarbetare. Magnus Kull på coach2coach är medgrundare av modellen- lyssna in när han beskriver såväl grunderna i modellen som sina senaste utvecklingstankar om hur NÖHRA Fun kan göra oss till bättre ledare. Magnus kommer att gå igenom:

– Introduktion av NÖHRA Fun.
– Vanliga fokusmönster i organisationer.
– Hur vi hjälper andra förflytta fokus från Nuläge till Önskat läge.
– Vikten att jobba med olika typer av önskade lägen

När: efter sommaren

Kostnad: 120:- exkl. moms.

Begränsat antal platser.

 

 

120 kr exkl. moms

Boka