Webbinarier

Introduktion till utbildningen Samskapat utvecklingsarbete (20 juni) Nyhet!

Information om vår nya utbildning, Samskapat utvecklingsarbete- en Fördjupning för facilatorer
Fördjupad kunskap och praktisk träning av de centrala verktygen i metodiken, samt stöd i att implementera metodiken i den egna organisationen

Syfte
Kunskap om teorier och koncept som skapar mening i samskapande processer
Utöka den egna verktygslådan för facilitering
Ökad självkännedom i rollen som facilitator.
Planera processflöden med hjälp av verktygen för aktuella interventioner du har framför dig
Vi berättar om metodiken för er som är intresserade av att använda den i er egen verksamhet.

Innehåll:
Principer för metodiken och dess bakomliggande teorier
Översiktlig genomgång av verktygslådan.
Översiktlig genomgång av upplägg för olika sakfrågor

Målgrupp:Chefer, verksamhetsutvecklare och förändringsledare
Kostnad: Gratis
När: 20 juni 8.00-9.00 (Zoom)

Datum

20/06/2022

Boka

Återkommande

NÖHRA Fun (3 juni)

NÖHRA Fun- modellen är kärnan i mycket av det vi lär ut på coach2coach och är idag en välkänd modell för det coachande ledarskapet i det svenska näringslivet. Modellen bygger på studier av hur framgångsrika ledare och chefer coachar sina medarbetare. Magnus Kull på coach2coach är medgrundare av modellen- lyssna in när han beskriver såväl grunderna i modellen som sina senaste utvecklingstankar om hur NÖHRA Fun kan göra oss till bättre ledare. Magnus kommer att gå igenom:

– Introduktion av NÖHRA Fun.
– Vanliga fokusmönster i organisationer.
– Hur vi hjälper andra förflytta fokus från Nuläge till Önskat läge.
– Vikten att jobba med olika typer av önskade lägen

När: Fredagen den 3 juni 8.30-9.30.

Kostnad: 120:- exkl. moms.

Begränsat antal platser.

Datum

03/06/2022

120 kr exkl. moms

Boka