Är du nyfiken på att veta hur du kan hjälpa andra att hjälpa sig själva?

 • Coachande ledarskap handlar om att hjälpa andra att hjälpa sig själva – att bidra till att människor presterar och mår bättre. Hur mycket av er organisations potential får ni ut idag? I den mer komplexa och utmanande värld som vi verkar i behöver vi aktivt arbeta för att få ut mer av vår potential, både som individer och som organisationer. Alltför många medarbetare har idag lågt engagemang och för lite möjligheter att göra sitt bästa jobb.Hur mycket skulle det vara värt för dig och din organisation om du lärde dig att coacha människor så att de presterar 10 procent över sin förmåga? Eller tjugo? Genom att hjälpa andra hitta sina drivkrafter och definiera önskade resultat så hjälper du människor att få ut mer av sin inneboende potential samtidigt som de mår och presterar bättre. Lät oss lära dig hur du gör!På vår succéutbildning Coachande ledarskap får du under tre fullspäckade dagar en möjlighet att träna på ditt coachande ledarskap, bl.a. genom den i svenskt näringsliv brett spridda coachingmodellen NÖHRA Fun, utvecklad av coach2coach. Vi kopplar också självklart på de senaste tankarna om hur man leder framtidens organisationer. Vi lovar att du kommer att lämna kurslokalen med mycket praktisk färdighetsträning och en välfylld verktygslåda som du direkt kan omsätta i din vardag.Utbildningens uppläggUtbildningen är tre dagar lång och innehåller korta teoripass kombinerat med mycket praktiska övningar så att dina kunskaper verkligen sätter sig. Du  lär dig bland annat:• NÖHRA Fun – coach2coachs modell för framgångsrik coaching.
  • Coachingens nyckelring – relationens betydelse i
  samtalet.
  • Hur du sätter och förmedlar tydliga och attraktiva mål.
  • De fem nycklarna för effektiva coachingsamtal.
  • Hur du lyssnar på olika nivåer och tar in det mest
  väsentliga.
  • Skillnaden mellan vanliga frågor och frågor som
  verkligen skapar förändring.
  • Att gå från att ge tips och råd till att skapa
  utveckling.
  • Hur du skapar resurser för att hantera problem.
  • Att ta fram resurser för att optimera prestation.
  • Hur du hjälper en person att börja agera.I utbildningen ingår också:
  • NÖHRA Fun-frågekort som underlättar vid dina coachingtillfällen.
  • Uppföljning med Knowly- ett digitalt uppföljningsprogram som hjälper dig att integrera dina lärdomar och ytterligare ökar möjligheten till kvarstående inlärning.

När: Ny tid inom kort, skicka ett mail till anna@coach2coach.se vid intresse
Var: Zoom, Kostnadsfritt.