Shelle Rose Charvet

Shelle Rose Charvet är en internationell expert på påverkan och övertalning. Hon är certifierad NLP-utbildare och utvecklare av LAB Profile®. Shelle är författare till böckerna The Customer Is Bothering Me samt till den internationella bästsäljaren Words That Change Minds (översatt till 12 språk och har bl.a. legat först på Forbes Best Management Books for Executives and Entrepreneur). Med sina djupa kunskaper i LAB Profile® hjälper Shelle organisationer i Europa, Asien och Nordamerika att förstå, förutsäga och påverka sina kunders beteende.

 

Shelle är en karismatisk utbildare och en mästare på Språkmönster. Hon har gästat Sverige ett flertal gånger för att ge utbildningar inom Språkmönster och LAB Profile® certification.