Fördjupa dina kunskaper i NLP och ta ditt ledarskap vidare till nästa nivå.

NLP Business Master Practitioner

Ta ditt ledarskap vidare

Ikon för steg 2 bland våra utbildningar inom coachande ledarskap och personlig utveckling.

INLPTA NLP Business Master Practitioner 2024/2025

NLP Business Master Practitioner är för dig som gått NLP (Business) Practitioner och som vill fördjupa dina kunskaper i NLP och ta ditt ledarskap till nästa nivå. Du förfinar dina färdigheter och vidareutvecklar din kommunikationsförmåga. Under sex spännande moduler lär du dig mer om olika vägar till mästerskap

Modul 1: Modellering – konsten att fånga och sprida mästerskap

Modellering- hur man kan avkoda mästerskap- är grunden till NLP. På modulen lär du dig olika sätt att modellera. Kunskapen om hur man modellerar kan du dra nytta av både privat och i din yrkesroll, för att öka medvetenheten hos dig och dina medarbetare och för att hitta användbara strategier som leder till ökad effektivitet. 

27-29 augusti 2024

Modul 2: Påverkande språk

Vi använder olika filter för att hantera den mängd av information som finns runt omkring oss och vi avslöjar våra filter genom vårt språk. På denna modul lär du dig hur du själv sorterar information. Du lär dig samtidigt att lyssna på en djupare nivå i samtal, samt hur du lättare kan motivera och påverka i en positiv riktning.

30 september – 2 oktober 2024

Modul 3: Utveckla nästa generations organisationer

Har du varit med om ett initiativ till organisationsutveckling som inte gav önskat resultat? Forskning visar att upp till 80 % av de aktiviteter vi gör inte leder till önskad utveckling. Om det stämmer, varför är det så? Under modulen vill vi ta dig till ”leading edge” och lära dig mer om Ken Wilbers kvadranter och Clare Graves värderingssystem, två modeller som gör att du förstår komplexiteten i organisationsförändringar. 

3-5 december 2024

Modul 4: Föreställningar

Du får fördjupad kunskap om hur våra värderingar och föreställningar påverkar de dagliga besluten oavsett om det handlar om att uppnå egna målsättningar eller om det handlar om att leda en organisation i en viss riktning. Våra föreställningar och värderingar är kraftfulla och kärnan i varför vi gör som vi gör. Genom att synliggöra och utmana våra föreställningar så kan utvecklingsprocesser bli både enklare och lättare att genomföra.

Prel. datum 4-6 februari 2025

Modul 5: Gästföreläsare Robert Dilts

Modulen kommer att erbjudas som öppen workshop för utomstående.

Prel. datum 25-27 mars 2025.

Modul 6: Integrering

Under två dagar integrerar du dina NLP-kunskaper från modul  

Prel. datum 12-13 maj 2025

Plats
Sjöfartshuset i Stockholm

Kursledare
NLP Master Trainer Magnus Kull är huvudutbildare och ansvarar för modul 1, 3, 4 och 6 . Gästutbildare under modul 5.

Förkunskap
NLP (Business) Practitioner.

Pris
78 800 kr exkl. moms. I priset ingår kursmaterial, fika, lunch, möjlighet till ett internationellt INLPTA certifikat. Möjlighet till delbetalning finns.

Datum

Se ovan.
Startdatum 27 augusti 2024