Webbinarier

Återkommande

NÖHRA Fun

NÖHRA Fun- modellen är kärnan i mycket av det vi lär ut på coach2coach och är idag en välkänd modell för det coachande ledarskapet i det svenska näringslivet. Modellen bygger på studier av hur framgångsrika ledare och chefer coachar sina medarbetare. Magnus Kull på coach2coach är medgrundare av modellen- lyssna in när han beskriver såväl grunderna i modellen som sina senaste utvecklingstankar om hur NÖHRA Fun kan göra oss till bättre ledare. Magnus kommer att gå igenom:

– Introduktion av NÖHRA Fun.
– Vanliga fokusmönster i organisationer.
– Hur vi hjälper andra förflytta fokus från Nuläge till Önskat läge.
– Vikten att jobba med olika typer av önskade lägen

När: Fredagen den 8 april 8.30-9.30.

Kostnad: 120:- exkl. moms.

Begränsat antal platser.

Datum

08/04/2022

120 kr exkl. moms

Boka

Frukostseminarium Live Coachande ledarskap

Är du nyfiken på att veta hur du kan hjälpa andra att hjälpa sig själva?

 • Coachande ledarskap handlar om att hjälpa andra att hjälpa sig själva – att bidra till att människor presterar och mår bättre. Hur mycket av er organisations potential får ni ut idag? I den mer komplexa och utmanande värld som vi verkar i behöver vi aktivt arbeta för att få ut mer av vår potential, både som individer och som organisationer. Alltför många medarbetare har idag lågt engagemang och för lite möjligheter att göra sitt bästa jobb.Hur mycket skulle det vara värt för dig och din organisation om du lärde dig att coacha människor så att de presterar 10 procent över sin förmåga? Eller tjugo? Genom att hjälpa andra hitta sina drivkrafter och definiera önskade resultat så hjälper du människor att få ut mer av sin inneboende potential samtidigt som de mår och presterar bättre. Lät oss lära dig hur du gör!
 • På vår succéutbildning Coachande ledarskap får du under tre fullspäckade dagar en möjlighet att träna på ditt coachande ledarskap, bl.a. genom den i svenskt näringsliv brett spridda coachingmodellen NÖHRA Fun, utvecklad av coach2coach. Vi kopplar också självklart på de senaste tankarna om hur man leder framtidens organisationer. Vi lovar att du kommer att lämna kurslokalen med mycket praktisk färdighetsträning och en välfylld verktygslåda som du direkt kan omsätta i din vardag.Utbildningens uppläggUtbildningen är tre dagar lång och innehåller korta teoripass kombinerat med mycket praktiska övningar så att dina kunskaper verkligen sätter sig. Du  lär dig bland annat:• NÖHRA Fun – coach2coachs modell för framgångsrik coaching.
  • Coachingens nyckelring – relationens betydelse i
  samtalet.
  • Hur du sätter och förmedlar tydliga och attraktiva mål.
  • De fem nycklarna för effektiva coachingsamtal.
  • Hur du lyssnar på olika nivåer och tar in det mest
  väsentliga.
  • Skillnaden mellan vanliga frågor och frågor som
  verkligen skapar förändring.
  • Att gå från att ge tips och råd till att skapa
  utveckling.
  • Hur du skapar resurser för att hantera problem.
  • Att ta fram resurser för att optimera prestation.
  • Hur du hjälper en person att börja agera.

  I utbildningen ingår också:
  • NÖHRA Fun-frågekort som underlättar vid dina coachingtillfällen.
  • Uppföljning med Knowly- ett digitalt uppföljningsprogram som hjälper dig att integrera dina lärdomar och ytterligare ökar möjligheten till kvarstående inlärning.

När: Fredagen 18 mars 7.30-9.00
Var: Sjöfartshuset, Skeppsgatan 10, Stockholm. (kostnadsfritt)

Datum

18/03/2022

Boka

Återkommande

Hur ändrar man på en organisations mindset? (11 februari)

Flera forskningsstudier påstår att endast en av fyra organisationsförändringar lyckas fullt ut. Vad är det som skiljer dessa 25% som lyckas från de som inte gör det? En nyckel kan vara att man lyckats med uppgiften att förändra en organisations mindset. Detta lite diffusa område har på senare år fått uppmärksamhet via forskare som Dr. Carol Dweck och Dr. Alia Crum. Deras forskning gifter sig väldigt bra med NLP:s förmåga att skapa modeller och verktyg av våra subjektiva upplevelser. Och detta i sin tur ger oss nya nycklar till att driva organisationsförändringar.

Lyssna på Magnus Kull från coach2coach prata om mindset i detta webbinarium. Magnus kommer att gå igenom:

– Vad är ett mindset egentligen och vad det består av?
– Hur det går till när en organisation ändrar sitt mindset.
– Hur du kan ändra mindset i din vardag.

När: Fredag 11 februari 8.30-9.30
Kostnad: 120:- exkl. moms. Det digitala häftet ” Hur ändrar man på en organisations mindset” ingår i priset.

Anmälan: https://events.magnetevents.com/Event/-hur-andrar-man-pa-en-organisations-mindset-43550/

Datum

11/02/2022

120 kr exkl. moms

Boka

Återkommande

NÖHRA Fun

NÖHRA Fun- modellen är kärnan i mycket av det vi lär ut på coach2coach och är idag en välkänd modell för det coachande ledarskapet i det svenska näringslivet. Modellen bygger på studier av hur framgångsrika ledare och chefer coachar sina medarbetare. Magnus Kull på coach2coach är medgrundare av modellen- lyssna in när han beskriver såväl grunderna i modellen som sina senaste utvecklingstankar om hur NÖHRA Fun kan göra oss till bättre ledare. Magnus kommer att gå igenom:

– Introduktion av NÖHRA Fun.
– Vanliga fokusmönster i organisationer.
– Hur vi hjälper andra förflytta fokus från Nuläge till Önskat läge.
– Vikten att jobba med olika typer av önskade lägen

När: Fredagen den 14 januari 8.30-9.30.

Kostnad: 120:- exkl. moms.

Begränsat antal platser.

Datum

14/01/2002

120 kr exkl. moms

Boka