Webbinarier

Återkommande

Hur ändrar man på en organisations mindset? (Erbjuds åter hösten 2021)

Flera forskningsstudier påstår att endast en av fyra organisationsförändringar lyckas fullt ut. Vad är det som skiljer dessa 25% som lyckas från de som inte gör det? En nyckel kan vara att man lyckats med uppgiften att förändra en organisations mindset. Detta lite diffusa område har på senare år...

 

 

120 kr exkl. moms

Boka

Återkommande

Framtidens entreprenörskap- nycklar till intelligenta och strategiska beslut. (Erbjuds åter hösten 2021).

Detta webbinarium återkommer hösten 2021 och går ej att boka just nu. Alla organisationer fattar strategiska beslut som påverkar den riktning de rör sig i. Många teorier kring strategi handlar om hur vi bäst tar dessa beslut, medans få utforskar på vilka grunder vi faktiskt fattar dem. Magnus Kull...

 

 

Boka

Återkommande

NÖHRA Fun (Erbjuds åter hösten 2021)

NÖHRA Fun- modellen är kärnan i mycket av det vi lär ut på coach2coach och är idag en välkänd modell för det coachande ledarskapet i det svenska näringslivet. Modellen bygger på studier av hur framgångsrika ledare och chefer coachar sina medarbetare. Magnus Kull på coach2coach är medgrundare av modellen-...

 

 

Boka