Webbinarier

Återkommande

Framtidens entreprenörskap- nycklar till intelligenta och strategiska beslut

Alla organisationer fattar strategiska beslut som påverkar den riktning de rör sig i. Många teorier kring strategi handlar om hur vi bäst tar dessa beslut, medans få utforskar på vilka grunder vi faktiskt fattar dem. Magnus Kull från coach2coach kommer att dela med sig av studien Success Factor Modeling...

Datum

23/04/2021

Boka

Återkommande

NÖHRA Fun (18:e mars)

NÖHRA Fun- modellen är kärnan i mycket av det vi lär ut på coach2coach och är idag en välkänd modell för det coachande ledarskapet i det svenska näringslivet. Modellen bygger på studier av hur framgångsrika ledare och chefer coachar sina medarbetare. Magnus Kull på coach2coach är medgrundare av modellen-...

Datum

18/03/2021

Boka