NÖHRA Fun- modellen är kärnan i mycket av det vi lär ut på coach2coach och är idag en välkänd modell för det coachande ledarskapet i det svenska näringslivet. Modellen bygger på studier av hur framgångsrika ledare och chefer coachar sina medarbetare. Magnus Kull på coach2coach är medgrundare av modellen- lyssna in när han beskriver såväl grunderna i modellen som sina senaste utvecklingstankar om hur NÖHRA Fun kan göra oss till bättre ledare. Magnus kommer att gå igenom:

– Introduktion av NÖHRA Fun.
– Vanliga fokusmönster i organisationer.
– Hur vi hjälper andra förflytta fokus från Nuläge till Önskat läge.
– Vikten att jobba med olika typer av önskade lägen

När: efter sommaren

Kostnad: 120:- exkl. moms.

Begränsat antal platser.