SFM, Framtidens entreprenörskap

Inre framgångsfaktorer från Silicon Valleys entreprenörer
– Success Factor Modeling (SFM)

Vad är ditt inner game of entrepreneurship? Vilka utmaningar ser du i ditt eget entreprenörskap? Vilka utmaningar ser du gällande andras? Känner du att traditionella lärdomar runt entreprenörskap såsom affärsplan, marknadsföringsplan m.m. tar dig en bit på din entreprenörsresa men inte hela vägen fram? Om vi ska hänga med i den snabbt växlande företagsvärlden behöver vi ta allt större hänsyn till de inre faktorerna i vårt entreprenörskap. Vi behöver tänka och agera som framtidens entreprenörer.

SFM fokuserar på de avgörande mönster i värderingar och föreställningar som är grunden för hur framgångsrika individer, grupper och företag tänker och agerar. Här får the inner game of entrepenurship stor plats med frågor som: Vad är framgång? Vilket tillstånd stöttar framgång och hur kan du få med andra på din resa?