Robert Dilts

Robert Dilts anses vara den utövare förutom grundarna (Bandler & Grinder) som bidragit mest till NLP sedan dess start. Han var i princip med och utvecklade NLP från början och har arbetat med det heltid i snart 40 år. Förutom att driva NLP University reser Robert Dilts världen över för att utbilda och jobba med NLP. Han har skrivit över 20 böcker och bidragit med många NLP modeller som Förändringsnivåer och Disney strategin. Robert har också utvecklat Programmet Success Factor Modeling (Framtidens entreprenörskap på svenska). Programmet bygger på att Robert intervjuat, studerat och arbetat tillsammans med flera av Silicon Valleys framgångsrika entreprenörer. Utifrån sin djupa erfarenhet av NLP har han sedan extraherat ut de avgörande mönster i värderingar och föreställningar som är grunden för hur framgångsrika individer, grupper och företag tänker och agerar.

Robert visits Sweden about every three years to give us an open workshop. Last was the theme: Conscious Leadership and Resilience.