NLP Certifiering

Certifiering via INLPTA     För att säkerställa en hög kvalitet är våra utbildningar certifierade genom International NLP Trainers Association; INLPTA. INLPTA är en världsomspännande organisation som arbetar för att bevara hög etik, kvalitet och professionalism inom NLP-utbildning. Ett INLPTA-certifikat är ett internationellt erkänt bevis på förstklassiga kunskaper och färdigheter. Läs mer på www.inlpta.se eller www.inlpta.com. coach2coach kan dela ut följande INLPTA- certifikat efter att alla ceritifieringskrav godkänts:

Certifikat
Kurs
INLPTA NLP Practitioner Coachande Ledarskap + NLP Business Practitioner.
INLPTA NLP Master Practitioner NLP Master Practitioner.
INLTPA Trainer NLP Trainers Training