Coachande ledarskap handlar om att hjälpa andra att hjälpa sig själva – att bidra till att människor presterar och mår bättre. Genom att hjälpa andra hitta drivkrafter och att definiera önskade resultat så hjälper du människor att få ut mer av sin inneboende potential. På vår utbildning Coachande ledarskap kommer du att få ta del av, och träna på de attityder, modeller och verktyg som de mest framgångsrika coacherna använder sig av dagligen.

Hur mycket skulle det vara värt för dig och din organisation om du lärde dig att coacha människor så att de presterar tio procent över sin förmåga? Eller tjugo? Sanningen är att du, dina medarbetare – och alla andra – rymmer förmågor som ni själva inte har en aning om. Förmågor som du kan lära dig plocka fram och som kan få er att kommunicera med färre missförstånd,fokusera på tydliga mål, övervinna problem och öka er effektivitet.

Utbildningens upplägg

För oss är det viktigt att Coachande ledarskap inte bara blir ett lyft för stunden utan att den verkligen skapar resultat i ditt liv. Därför innehåller den korta teoripass och mycket praktiska övningar så att dina kunskaper verkligen sätter sig. Utbildningen är tre dagar lång och du lär dig bland annat:

• NÖHRA FUN – coach2coach´s modell för framgångsrik coaching.
• Coachingens nyckelring – relationens betydelse i
samtalet.
• Hur du sätter och förmedlar tydliga och attraktiva mål.
• De fem nycklarna för effektiva coachingsamtal.
• Hur du lyssnar på olika nivåer och tar in det mest
väsentliga.
• Skillnaden mellan vanliga frågor och frågor som
verkligen skapar förändring.
• Att gå från att ge tips och råd till att skapa
utveckling.
• Hur du skapar resurser för att hantera problem.
• Att ta fram resurser för att optimera prestation.
• Hur du hjälper en person att börja agera.