Nyckelfaktorer för nästa generations entreprenörer – Hur du kan stärka ditt och andras entreprenörskap.

Nu har du för andra gången i Skandinavien möjlighet att ta del av ett Success Factor Modeling (SFM) program; Nästa generations entreprenör. SFM bygger på en omfattande studie av beteende och tänkande hos framgångsrika företag, främst från Silicon Valley. Resultatet från studierna har sedan byggts om till en genomgripande modell och effektfulla verktyg som vi jobbar med under programmet.

SFM-programmet som nu sprids över hela världen skiljer sig från andra liknande studier och entreprenörsprogram. Många fokuserar på yttre framgångsfaktorer såsom hur man utvecklar en affärsplan, jobbar med innovationsarbete, organisation, rekrytering, hur man söker investerare m.m. SFM lägger istället fokus på de avgörande mönster i värderingar och föreställningar som är grunden för hur framgångsrika individer, grupper och företag tänker och agerar.

Genom att ta del av SFM-programmet kommer du att bli mycket tryggare i hur du ska driva ditt entreprenörskap, både som ny eller erfaren. Har du eget företag kommer du förtydliga din inre kompass, vart du/ni ska och drivkraften att ta dig/er dit. Som intraprenör i ett företag kommer du förstå hur du bäst stöttar din organisation på ett sätt som verkligen passar dig. Som konsult kommer du kunna applicera verktygen på andra verksamheter.

Programmet vänder sig främst till personer som själva driver eget företag eller till konsulter som stöttar andra att driva företag. Det passar också de som vill utveckla självledarskap i organisationer och jobba mer agilt. Programmet är uppdelat på tre moduler där du mellan gångerna får i uppgift att integrera olika delar.

Magnus Kull kommer vara kursledare för alla nio dagar. Han jobbar själv nära Robert Dilts, programmets grundare och Magnus använder själv SFM-modellen på såväl globala företag som på mindre startups. Programmet kommer också att gästas av olika entreprenörer som får exemplifiera innehållet och göra det ännu mer konkret och verklighetsbaserat.