En experimentell workshop med Magnus Kull

Under de drygt 20 år som jag har jobbat med att utbilda i personlig och professionell utveckling har det kommit många nya rön om vad som hjälper vuxna människor att utvecklas. De senaste åren tycker jag att det hänt extra mycket inom området för personlig utveckling och nu vill jag ta tillfället i akt att se vad man kan åstadkomma med det som hänt fram till idag.

Hur gör vi NLP ännu mer effektfullt genom att kombinera det med några av de senaste rönen inom hjärnforskning, medvetandeutveckling, meditation och självledarskap?

Under två dagar kommer jag att presentera mina senaste tankar om modeller och verktyg för personlig utveckling med NLP i fokus. Min förhoppning är att workshopen både kommer att stimulera din egen utveckling samt att du också får verktyg för att jobba med andras. Innehållet passar både dig som gått våra utbildningar tidigare och du som inte har det. Viktigast är din nyfikenhet på hur individer utvecklas.

Workshopen är experimentell vilket betyder att visst innehåll är nytt, annat är ompaketerat och att jag vill testa vad som kan åstadkommas med version 2019. Hoppas du vill vara med på den resan! Här är några av de ämnen vi kommer att gå igenom:

• Olika perspektiv på personlig utveckling.
• Stadier av vuxnas utveckling.
• Kopplingen mellan med medvetna och det omedvetna.
• Situationens betydelse för den egna utvecklingen.
• Trender och behov.