Vill du bli en utbildare och presentatör i världsklass? Under vår NLP Trainers Training utbildning lär du dig att bli en framgångsrik presentatör och utbildare samtidigt som du får en djupgående kunskap om NLP:s processer och verktyg. Dessutom kan du välja att bli certifierad INLPTA NLP-utbildare med möjlighet att utbilda andra i NLP.

Kursupplägg NLP Trainers Training
När du deltar på vår INLPTA NLP tränarutbildning utvecklar du din utbildarstil och presentationsteknik samtidigt som du går på djupet med NLP:s grunder. Du lär dig bland annat:

• Presentera dina idéer tydligt och enkelt.
• Hur du får scenkarisma.
• Installera strategier från scen.
• Utveckla din identitet som utbildare.
• Hur du designar en utbildning.
• Vuxenpedagogik och minnestekniker.