Letar du efter nästa steg i din personliga och professionella utveckling? Vill du delta i en utvecklingsprocess mot att bli mer engagerad och effektiv i din kommunikation och ditt ledarskap

Under utbildningen NLP Business Practitioner får du ta del av verktyg och förhållningssätt från både NLP och andra framgångsrika businessmodeller med vars hjälp du kan skapa en företagskultur där såväl du som medarbetarna mår bra, och därmed har ökad möjlighet att prestera ert yttersta för att nå uppsatta mål.

I NLP:s verktygslåda, förhållningssätt och attityder finns en guldgruva att ösa ur när du vill bli mer mästerlig på det du gör, oavsett om du är till exempel ledare, säljare, konsult eller coach.

Om NLP Business Practitioner:
För oss är det viktigt att NLP-utbildningen inte bara blir ett lyft för stunden utan att den verkligen skapar resultat i ditt liv. Därför innehåller NLP Business Practitioner korta teoripass och mycket praktiska övningar så att dina kunskaper verkligen sätter sig. Vår NLP Business Practitioner är 17 dagar lång och uppdelad i sex moduler enligt följande:

Modul 1: Coachande ledarskap
Vår succéutbildning i ledarskap med fokus på coaching. Du lär dig bland annat:

•NÖHRA FUN, en modell för framgångsrik coaching
Coachingens nyckelring – relationens betydelse i samtalet.
Hur man sätter och förmedlar tydliga och attraktiva mål.
De fem nycklarna för effektiva coachingsamtal.

Modul 2: Jag AB 2.0
Ta del av Kjell Enhagers populära koncept Jag AB i ny, omarbetad version. Du lär dig bland annat:

• Hur du hanterar dina sinnestillstånd.
• Stresshantering på riktigt – hur du faktiskt stressar ner.
• Hur du förtydligar vision och värderingar.

Modul 3: Tydlig kommunikation
Med tydlig kommunikation, såväl en till en, som i grupper och vid presentationstillfällen, får du andra att förstå och bli engagerade. Du lär dig bland annat:

• Fyra nyckelfrågor du inte kan vara utan i en presentation.
• Hur du riktar information mot olika typer av mottagare.
• Hur du kan skapa motivation och förståelse.
• NLP:s metod för hur du tolkar och möter köpsignaler.