Letar du efter nästa steg i din personliga och professionella utveckling? Vill du delta i en utvecklingsprocess mot att bli mer engagerad och effektiv i din kommunikation och ditt ledarskap?

Under utbildningen NLP Business Practitioner får du ta del av verktyg och förhållningssätt från både NLP och andra framgångsrika businessmodeller. För oss är det viktigt att din NLP-utbildning inte bara blir ett lyft för stunden utan att den verkligen skapar resultat i ditt liv. Därför innehåller NLP Business Practitioner korta teoripass och mycket praktiska övningar så att dina kunskaper verkligen sätter sig. Vår NLP Business Practitioner är 17 dagar lång och uppdelad i sex moduler enligt följande:

Modul 1: Coachande ledarskap
Vår succéutbildning i ledarskap med fokus på coaching. Du lär dig bland annat:

 • NÖHRA FUN, en modell för framgångsrik coaching
 • Coachingens nyckelring – relationens betydelse i samtalet.
 • Hur man sätter och förmedlar tydliga och attraktiva mål.
 • De fem nycklarna för effektiva coachingsamtal.

Modul 2: Det personliga ledarskapet
Ta del av våra 20 års erfarenheter blandat med de senaste rönen om hur man leder sig själv framgångsrikt i livet.

 • Hur du hanterar dina sinnestillstånd – att lyckas i stunden.
 • Utforska din Vision – din motor och kompass till framtiden.
 • ”Essensialism” – att kunna göra det viktigaste.

 Modul 3: Tydlig kommunikation
Med tydlig kommunikation, såväl en till en som i grupper och vid presentationstillfällen, får du andra att förstå och bli engagerade. Du lär dig bland annat:

 • Nycklar till att snabbt skapa bra kontakt.
 • Hur du riktar information mot olika typer av mottagare.
 • NLP´s metod för hur du tolkar och möter köpsignaler.
 • Hur du kan skapa motivation och förståelse

Modul 4: Att leda framtidens team
Utan välfungerande team är det svårt att skapa välfungerande organisationer. Med team som samarbetar kan synergieffekterna däremot bli långtgående. Vi hämtar inspiration från Silicon Valley och du lär dig bland annat:

 • Vilka metoder som passar team i olika organisationer.
 • Agila metoder som gör möten effektiva.
 • Att använda gruppens tillstånd för ökad produktivitet.
 • Fyra nyckelfrågor du inte kan vara utan i en presentation.