En ledarskapsutbildning hjälper dig att utvecklas som ledare. Men det finns flera olika definitioner om vad det innebär att vara ledare. Vi brukar summera ledarskap till att det handlar om att underlätta för andra att prestera. Ordet kan också delas upp i ”ledar” + ”skap” och vänder man på det blir det skapa ledare. Ledarskap handlar alltså också om att få andra att utveckla sitt ledarskap.

Vad är det som gör att man utvecklas som ledare? Det finns förstås många olika anledningar och har du själv varit ledare så kan du säkert komma ihåg olika tillfällen som gjorde att du tog ett utvecklingssteg.

En utmaning för ledare är att de ofta har mycket annat de ska utveckla så att de inte hinner fokusera på sitt eget ledarskap. Istället hoppas man att tid och erfarenhet ska räcka för att utveckling ska ske.

En amerikansk psykolog gjorde en sammanställning av forskning kring ledarutveckling och fann att tre faktorer var avgörande. De var:

• Motivation – att jag som ledare vill utvecklas.
• Kompetens – att jag som ledare vet hur jag utvecklas.
• Förutsättningar – att jag som ledare får eller skapar mig möjlighet att utvecklas.

Ledarskapsutbildning som skapar förutsättningar
En bra ledarskapsutbildning inspirerar och motiverar den enskilda ledaren att verkligen vilja utveckla sig så att hen gör det som krävs och vill vara med och stötta ledare, som själva vill driva sin utveckling framåt och då vill vi bygga på dessa viktiga faktorer. Vi på coach2coach tror att kompetens kommer genom att aktivt träna hur man ska leda bättre i vardagen, inte genom att teoretiskt förstå olika ledarskapsmodeller. Som ledare behöver man inte bara veta vad man ska göra utan också hur man ska göra det. Till sist behöver en bra ledarskapsutbildning stötta så att man skapar de förutsättningar man själv tror att man behöver för att ta sitt nästa steg.