Så här hanterar coach2coach dina personuppgifter
På coach2coach är våra kunders integritet är av yttersta vikt. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Insamling av uppgifter
Dina personliga uppgifter får vi endast tillgång till om du har anmält dig till en aktivitet vi har arrangerat eller om du har köpt en produkt från oss. Vi samlar bara in de uppgifter som är relevanta för den aktuella aktiviteten eller faktureringen av produkten. De uppgifter vi kan samla in i vårt CRM-system är namn, adress, kontaktuppgifter (telefonnummer, e-post), fakturauppgift, organisationsnummer, eventuella allergier och information som kan vara relevant för den aktuella aktiviteten. Vi noterar också vilka av coach2coach aktiviteter du deltagit på under årens lopp. Det är coach2coach som är ansvariga för dessa uppgifter.

Hur dina uppgifter används.
Vi använder uppgifterna för att på bästa sätt kunna genomföra våra aktiviteter och till vår redovisning. Uppgifterna används främst i samband med aktiviteten du anmält dig till. Vi skickar också ut information som vi tror är relevant för just dig i form av nyhetsbrev några gånger per år. Vill du inte fortsätta få denna information, maila oss på info@coach2coach.se.

Spridning av personuppgifter
Vi på coach2coach sprider självklart inte dina uppgifter utan ditt eget godkännande. Vi säljer aldrig eller sprider aldrig personuppgifter av kommersiell anledning. Enda gången vi eventuellt delar dina personuppgifter (och då alltid med ditt samtycke) är för att öka kontakten mellan dig och andra deltagare som deltar på samma aktivitet.

Dina rättigheter
Gällande de uppgifter vi har om dig får du självklart när som helst veta vilka de är, ändra dem eller helt ta bort dem. Kontakta oss på info@coach2coach.se om du har några frågor.