Välkommen till en föreläsning den 15 november på temat:
Success Factor Modeling – Nyckelfaktorer för framgång!

Ta del av Robert Dilts Groups studie, Success Factor Modeling (SFM) av nyckelfaktorer som gör företag framgångsrika i Silicon Valley, världens entreprenöriella hub. Kvällen syftar till att ge input i av vad som kan krävas för att ditt företag ska bli ännu mer framgångsrikt.

Magnus Kull på coach2coach kommer under kvällen ge en översikt av de tre områden som studien kom fram till:
1. Nästa generations entreprenörskap.
2. Kollektiv intelligens.
3. Medvetet ledarskap.

Andra liknande studier fokuserar ofta på yttre faktorer som affärsplan, innovationsarbete, organisation, rekrytering, hur man söker investerare m.m. SFM fokuserar mer på inre avgörande faktorer som är grunden för framgångsrika individer, grupper och företag.